Eadar 2 Sgeul

BLOG GÀIDHLIG SA GHÀIDHLIG...

Friday, December 01, 2006

Dìreach Jazz


Co ris a tha mi air a bhith èisteachd bho chionn ghoirid? Jazz. Seadh. Dìreach jazz.

Thàinig mi thairis air sreath de 6 clàran neo tiotalan jazz. Dh’fhaodar a ràdh gu bheil jazz clasaigeach a th’annta. Agus a bharrachd air sin ‘s e sreath air leth a tha ann. Co-dhiù gu ruige seo.

Agus mur eil sin tarraingeach gu leòr, tha trì clàran anns gach clàr neo tiotal! ‘S e sin ri ràdh gum faigh thu tlachd 's toil-inntinn, uairean de thìde dhiubh... (A thuilleadh air sin, cha bhith agad ri dhol seachad air a' bhuidseat agad!)

Co-dhiù neo co-dhè fhuair mi Jazz Vocal an toiseach: seinneadairean jazz. Chòrd e rium cho glan gun do fhuair mi Jazz Groups cuideachd. Agus ‘s e sin ris a bheil mi ag èisteachd an-diugh.

Bha mi fiu ‘s a’ dannsadh san trannsa eadar an seòmar-comhnaidh ‘s a’ chidsin an-diugh fhèin! Nach neònach gu bheil buaidh mar sin air duine aig cèol. Ach sin mar a tha an saoghal.

Faodaidh tu na fuaimean aotram aighearach an t-saidhleafòin neo am piàno neo an t-sagsafòin ‘s mar sin air adhart chluinntinn. Le mòran chòmhlan eadar-dhealaichte.

Ma tha fonn ort a bhith an deagh ... fhonn, sin na clàran dhutsa! Mar sin theirinn bu bheil na clàran sin cho math ‘s a nochd o chionn fhada san t-saoghal jazz.

Thàinig a’ chiad dhiubh a-mach ann an 2004. ‘S e Brilliant Jazz, an t-ainm a tha air a' chompanaidh às an Òlaind, a chur na cruinneachaidhean sin a-mach. Nach iad a rinn glè mhath!

Jazz: cha bhithinn beò as aonais tuilleadh a-nis!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home